Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-24-6/18

Zaproszenie do składania ofert – dostawa leków   14-06-2018

Zał. nr 1 i 2 w wersji edytowalnej                            14-06-2018

Modyfikacja zaproszenia do składania ofert         18-06-2018

Zmodyfikowany zał. nr 2 do zaproszenia               18-06-2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   22-06-2018

Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatora i sukcesywna dostawa odczynników wraz z kompletem materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań immunochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora wraz z odczynnikami, kompletem materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innymi materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonywania badań immunochemicznych. Przedmiot obejmuje nadzór serwisowy analizatora oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu. Znak postępowania: A.ZP-24-5/18

Zaproszenie do składania ofert      18-05-2018
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej      18-05-2018
 Pytania i odpowiedzi      22-05-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystnieszej      28-05-2018

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo-Histopatologicznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo –  Histopatologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania A.ZP-24-4/18

 Zaproszenie do składania ofert 28-02-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 28-02-2018
 Odpowiedź na pytania  06-03-2018
 Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert  06-03-2018
 Zmodyfikowane załączniki nr 1 i 4 w wersji edytowalnej  06-03-2018
 Informacja o wyborze oferty pakiet nr 1-8 i 11  22-03-2018
Unieważnienie pakiet nr 9 i 10  22-03-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych (kontrastów) do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania A.ZP.24-2/18.

Zaproszenie do składania ofert 2018-01-22
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2018-01-22
Informacja o wyborze oferty  2018-01-31
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa 2 analizatorów z dostawą odczynników

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi ( płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta , w ilości 13 500 rocznie. Znak postępowania A.ZP.24-1/18

Zaproszenie do składania ofert 2018-01-18
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2018-01-18
 Odpowiedź na pytania  2018-01-22
 Modyfikacja zaproszenia do składania ofert  2018-01-23
 Informacja o wyborze oferty  2018-01-26
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa defibrylatora

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2017r.) defibrylatora (1 szt.), na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia.Znak postępowania A.ZP.24-21/17

Zaproszenie do składania ofert 16-10-2017
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 16-10-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  20-10-2017
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa stacji centralnego nadzoru

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej stacji centralnego nadzoru, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-22/17

Zaproszenie do składania ofert                                            16-10-2017

Załączniki w wersji edytowalnej                                         16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                               19-10-2017

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego          20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO2, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-24-18/17

Zaproszenie do składania ofert                                    16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                  16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                      19-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej       20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie, z wyposażeniem, szafką i stolikiem, w ilości 4 sztuki, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-17/17

Zaproszenie do składania ofert                                   16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                 16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                      18-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej       20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email