Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo-Histopatologicznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo –  Histopatologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania A.ZP-24-4/18

 Zaproszenie do składania ofert 28-02-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 28-02-2018
 Odpowiedź na pytania  06-03-2018
 Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert  06-03-2018
 Zmodyfikowane załączniki nr 1 i 4 w wersji edytowalnej  06-03-2018
 Informacja o wyborze oferty pakiet nr 1-8 i 11  22-03-2018
Unieważnienie pakiet nr 9 i 10  22-03-2018

 

Print Friendly, PDF & Email