Dostawa łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie, z wyposażeniem, szafką i stolikiem, w ilości 4 sztuki, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-17/17

Zaproszenie do składania ofert                                   16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                 16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                      18-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej       20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email