Dostawa kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO2, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-24-18/17

Zaproszenie do składania ofert                                    16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                  16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                      19-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej       20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email