Sukcesywna dostawa podtlenku azotu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli  do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak sprawy A.ZP-24-7/21

Zaproszenie do składania ofert 2021-08-12
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-08-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-08-24
Print Friendly, PDF & Email