Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-9/21

Zaproszenie do składania ofert 16-08-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 16-08-2021
Odpowiedź na pytania 19-08-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-08-2021
Print Friendly, PDF & Email