Dostawa foteli zabiegowych

informacja o wyborze wykonawcy int.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych foteli zabiegowych w ilości 4 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-6/21.

Zaproszenie do składania ofert 2021-08-11
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-08-11
Odpowiedź na pytania 2021-08-16
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-08-26
Print Friendly, PDF & Email