Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-5/21

Zaproszenie do składania ofert 01-07-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 01-07-2021
Odpowiedź na pytania Internet 06-07-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1-7 15-07-2021
Print Friendly, PDF & Email