Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy i raka płuc – edycja 2021

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy i raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem – edycja 2021. Czas trwania od 01.07.2021 – 24.11.2021 r.

Plik programu na rok 2021

Print Friendly, PDF & Email