Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-4/21.

Zaproszenie do składania ofert 26-04-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 26-04-2021
Odpowiedź na pytania 29-04-2021
Informacja o wyborze oferty Pakiet nr 1-10 21-05-2021
Print Friendly, PDF & Email