Sukcesywna dostawa gazów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania A.ZP-24-3/21.

Zaproszenie do składania ofert 19-04-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 19-04-2021
Odpowiedź na pytania 22-04-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-04-2021
Print Friendly, PDF & Email