Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-15/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 27-07-2020
SIWZ 27-07-2020
Zał. do siwz w wersji edytowalnej 27-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 03-08-2020
informacja z otwarcia ofert 07-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-08-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-08-2020

 

Print Friendly, PDF & Email