Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-14/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 13-07-2020
SIWZ 13-07-2020
ZAŁACZNIKI DO SIWZ w wersji edytowalnej 13-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 17-07-2020
Informacja z otwarcia ofert 24-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07-08-2020

 

Print Friendly, PDF & Email