Dzierżawa kontenera medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa obejmująca dostawę i montaż zabudowy kontenerowej dla potrzeb pracowni RTG i tomografu komputerowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-9/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-05-2018
SIWZ 16-05-2018
Załącznik nr 1a do SIWZ (projekt koncepcyjny zabudowy kontenerowej) 16-05-2018
Załącznik nr 1b do SIWZ (dokumentacja projektowa montażu aparatu RTG i TK wraz z obliczeniami radiologicznymi) 16-05-2018
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 16-05-2018
 Odpowiedź na pytania  23-05-2018
 Modyfikacja SIWZ  23-05-2018
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  23-05-2018
Informacja z otwarcia ofert 30-05-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-06-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-06-2018

 

Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu (nie starszego niż z 2013 r.) do wykonywania reakcji immunohistochemicznych wraz z systemem komputerowym oraz mikroskopem świetlnym niezbędnym do wstępnej oceny reakcji, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-8/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-08
SIWZ 2018-05-08
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej ( nr 1-7) 2018-05-08
 Wyjaśnienia treści SIWZ  2018-05-11
 Informacja z otwarcia ofert  2018-05-16
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  2018-05-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-05-29

 

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-6/18

Ogłoszenie o zamówieniu 12-04-2018
SIWZ 12-04-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 12-04-2018
 Wyjaśnienia treści SIWZ  17-04-2018
Informacja z otwarcia ofert  20-04-2018
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 1-8, 10-12, 14-16.  10-05-2018
 Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 9 i 13  10-05-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25-05-2018

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-5/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-05
SIWZ 2018-04-05
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2018-04-05
 Wyjaśnienia treści SIWZ  2018-04-19
Wyjaśnienia treści SIWZ 2  2018-04-27
 Modyfikacja SIWZ  2018-04-27
 Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 1 (pakiet 4 i 4a) i nr 2  2018-04-27
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  2018-05-02
Informacja z otwarcia ofert  2018-05-17
Unieważnienie postępowania – pakiet nr 4a,7 i 9 2018-05-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr: 1,5,11 i 14 2018-05-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 2,3,4,6,8,10,12 i 13. 2018-06-01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                              2018-06-25

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271 – 4/18

Ogłoszenie o zamówieniu 08-03-2018
SIWZ 08-03-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 08-03-2018
 Odpowiedź na pytania  13-03-2018
 Informacja z otwarcia ofert  16-03-2018
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 1-4  28-03-2018
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  06-04-2018

 

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo-Histopatologicznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo –  Histopatologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania A.ZP-24-4/18

 Zaproszenie do składania ofert 28-02-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 28-02-2018
 Odpowiedź na pytania  06-03-2018
 Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert  06-03-2018
 Zmodyfikowane załączniki nr 1 i 4 w wersji edytowalnej  06-03-2018
 Informacja o wyborze oferty pakiet nr 1-8 i 11  22-03-2018
Unieważnienie pakiet nr 9 i 10  22-03-2018

 

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych (kontrastów) do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania A.ZP.24-2/18.

Zaproszenie do składania ofert 2018-01-22
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2018-01-22
Informacja o wyborze oferty  2018-01-31

Dzierżawa 2 analizatorów z dostawą odczynników

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi ( płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta , w ilości 13 500 rocznie. Znak postępowania A.ZP.24-1/18

Zaproszenie do składania ofert 2018-01-18
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2018-01-18
 Odpowiedź na pytania  2018-01-22
 Modyfikacja zaproszenia do składania ofert  2018-01-23
 Informacja o wyborze oferty  2018-01-26

Posiłki dla pacjentów

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Znak postępowania A.ZP.271-26a/17.

Ogłoszenie o zamówieniu 08-11-2017
SIWZ 08-11-2017
Załączniki do siwz nr 1-7 w wersji edytowalnej 08-11-2017
 Informacja z otwarcia ofert  16-11-2017
 Informacja o wyborze oferty  29-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  06-12-2017