Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie defibrylatorów wraz z wyposażeniem – 3 sztuki, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-18/20.

Ogłoszenie o zapytaniu zamieszczono w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zapytanie ofertowe 2020-11-27
Załączniki do zapytania w formie edytowalnej nr 1-4 2020-11-27
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-12-08

 

Print Friendly, PDF & Email