Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-19/20

Zaproszenie do składania ofert 02-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 02-12-2020
Odpowiedź na pytania 07-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14-12-2020
Print Friendly, PDF & Email