Dzierżawa aparatu do diagnostyki in vitro oraz dostawa testów diagnostycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do diagnostyki in vitro  oraz sukcesywna dostawa testów diagnostycznych in vitro umożliwiających wykonanie badania diagnostyki molekularnej opartej na PCR w czasie rzeczywistym metodą jakościową mutacji w genie EGFR w ilości
288 testów, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-13/20.

Zaproszenie do składania ofert 09-07-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 09-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-07-2020
Print Friendly, PDF & Email