Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-7a/19

Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2019
SIWZ 05-06-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 05-06-2019
Odpowiedź na pytania 11-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 14-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-07-2019
Print Friendly, PDF & Email