Usługi pralnicze

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-10/19

Ogłoszenie o zamówieniu 01-07-2019
SIWZ 01-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 01-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 09-07-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-07-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email