Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12a/18

Ogłoszenie o zamówieniu 02-08-2018
SIWZ 02-08-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 02-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 08-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 09-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 13-08-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 14-08-2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 21-08-2018

 

Print Friendly, PDF & Email