Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-5/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-05
SIWZ 2018-04-05
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2018-04-05
 Wyjaśnienia treści SIWZ  2018-04-19
Wyjaśnienia treści SIWZ 2  2018-04-27
 Modyfikacja SIWZ  2018-04-27
 Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 1 (pakiet 4 i 4a) i nr 2  2018-04-27
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  2018-05-02
Informacja z otwarcia ofert  2018-05-17
Unieważnienie postępowania – pakiet nr 4a,7 i 9 2018-05-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr: 1,5,11 i 14 2018-05-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 2,3,4,6,8,10,12 i 13. 2018-06-01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                              2018-06-25

Print Friendly, PDF & Email