Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-11/23

Zaproszenie do składania ofert 08-08-2023
Załączniki w wersji edytowalnej 08-08-2023
Odpowiedzi na pytania 11-08-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 16-08-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 16-08-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-09-2023
Print Friendly, PDF & Email