Wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku szpitala.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-16/19.

Zaproszenie do składania ofert 08-11-2019
Załącznik nr 1 do zaproszenia – dokumentacja techniczna 08-11-2019
Załącznik nr 2 – w wersji edytowalnej 08-11-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-11-2019
Print Friendly, PDF & Email