Dostawa videobronchofiberoskopów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego videobronchofiberoskopu ultracienkiego z sondą radialną oraz videobronchofiberskopu – zestawu, rok produkcji 2018 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-16/18

Ogłoszenie o zamówieniu 27-09-2018
SIWZ 27-09-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 27-09-2018
Wyjaśnienia treści siwz 02-10-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 04-10-2018
Zmiana treści siwz 04-10-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04-10-2018
Informacja z otwarcia z ofert 09-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-10-2018

 

Print Friendly, PDF & Email