PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB TARCZYCY I RAKA PŁUC OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM

„PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB  TARCZYCY I RAKA PŁUC OSÓB ZAMELDOWANYCH
NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM”
 
Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Zakopane zameldowanych  na pobyt stały na bezpłatne badania chorób tarczycy i badania chorób płuc.
 
Powyższe badania  będzie wykonywał  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej  w  Zakopanem.
 
W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy będą wykonywane badania USG tarczycy, oznaczenie poziomu  TSH w surowicy krwi, biopsje cienkoigłowe tarczycy oraz konsultacje lekarskie z wydaniem zaleceń dalszego postepowania  dla pacjenta i lekarza POZ.
 
Program wczesnego wykrywania raka płuc polega na konsultacjach przez lekarza pulmonologa lub torakochirurga i wykonaniu przesiewowego  badanianiskodawkowej tomografii komputerowej  płuc oraz konsultacje lekarskie z wydaniem zaleceń dalszego  postępowania  dla pacjenta i lekarza POZ.
Program jest dostępny dla osób w wieku 50-70 lat z co najmniej 20-letnim wywiadem palenia tytoniu aktualnie lub w przeszłości.
 
Czas trwania programu:   30.04.2018 – 30.11.2018 r.
 
Obowiązuje rejestracja:
 
telefoniczna: 
nr tel.  18 20 150 45   wew.  133
nr kom. 607 941 190
poniedziałek, wtorek,  środa, piątek  w godzinach 1300 – 1500
 
rejestracja  osobiście:  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane:
czwartek w godz. 1500-1700

Print Friendly, PDF & Email