Dostawa respiratorów przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych aparatów (respiratorów) przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z zestawem obwodów filtrów i masek, w ilości 4 sztuki, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-16/17

Zaproszenie do składania ofert                                 16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                 16-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej     20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email