xlStatki strona główna:
A po co ten Excel ;-)
    Dawno nie dodawałem nic do tego działu więc pora najwyższa :-) Jednak tym razem przyjdzie nam się zmierzyć z ambitniejszą
zabawką. Pytanie na dziś.. Jak napisać xlStatki?? 
Grę można pobrać tu:
Dziś pewnie nie opiszę wszystkiego bo krótkie to raczej nie będzie ale sukcesywnie w wolnym czasie postaram się wyjaśnić ile będę xlStatki.zip
uważał za istotne a więc m.in.:
   - typ vOkrent i informacje jakie będzie musiał zawierać
   - zdefiniowanie tablicy Okrętów. Różnorodność ze względu na ilość masztów i typ (ustawienie) okrętu.
   - możliwość i zasady definiowania nowych jednostek (ustawień)
   - umożliwienie użytkownikowi wybór spośród dostępnych typów jednostek. Ze względu na ilość masztów jak i możliwość
     "przekręcenia" -zmiany typu okrętu
   - ustawienie okrętów na planszy zgodnie z zasadami ustawienia statków. Zdarzenia objTB_MouseMove i objTB_MouseDown dla
     ToggleButton'ów tworzonych programowo. Nadawanie i czyszczenie odpowiedniego koloru jak i ustawienie jednostki na wyzna-
     czonym i dostępnym miejscu.
   - niedopuszczenie do ustawienia większej ilości jednostek o danej ilości masztów niż wyznaczono.
   - ustawienie poziomu trudności i teoria gry komputera w zależności od poziomu trudności.
   - losowanie ustawienia statków komputera
I sama gra.
   - oddanie salwy określonej ilości strzałów, której ilość będzie uzależniona od wielkości floty jak nam na danym moment pozostała.
   - strzelanie. Sprawdzenie skutków strzelania: Nietrafiony, Trafiony niezatopiony, Trafiony Zatopiony.
   - gra komputera. Salwa, sprawdzenie, reakcja. 
   - uzależnienie ilości strzelań losowych i z "tablicy podejrzanych" w zależności od poziomu trudności
   - i inne które pewnie wyjdą w trakcie opisu kodu..
Dziś (2011-11-17) najprawdopodobniej zdążę jedynie opisać "co i jak" i oddanie gry w wasze ręce. Ale w wolnym czasie będę się
starał uzupełniać i wyjaśniać przynajmniej zagadnienia z wyżej wymienionej listy. 
fota1
A więc do opisu. :-)
Po kliknięciu na przycisk na arkuszu zobaczymy
taką Formatkę.
Wszystko jest układane na MultiPage. Na jej
pierwszej karcie "Rozmieszczenie" będziemy 
dokonywać rozmieszczenia okrętów na naszej
planszy
1. Wybór wielkości okrętu
2. Wybór typu (ustawienia) danej jedności
3. Wizualizacja wybranej jednostki.
4. Po najechaniu myszką nad naszą planszę
   wybrany przez nas okręt przesuwa się po
   planszy podążając za kursorem. 
   Jeżeli uznamy że miejsce jest odpowiednie 
   i program "wyświetla" tam naszą jednostkę
   zatwierdzamy jej ustawienie klikając w tym
   miejscu.
5. Należy ustawić na planszy tyle jednostek
   żeby na każdym z zaznaczonych TextBox'ów
   było "0". Kiedy wszystkie zostaną ustawione
   poniżej ScrollBara "poziom trudności" pokaże
   się przycisk "Start" (7)
6. Ustawiamy poziom trudności pomiędzy 1 - 5
7. Klikamy Start. :-)
Po kliknięciu start pokazuje się nam Page2
MultiPage a na niej:
fota2
 - W ramce "Twoja Plansza" odwzorowanie
   planszy ustawionej w poprzednim kroku
 - W ramce "Komputer" plansza wylosowana
   do której strzelamy
 - Po środku u góry. Info czyj jest ruch i ile
   jeszcze pozostało strzałów danej stronie.
Jest zastosowane opóźnienie dla komputera
żeby jego strzelanie nie było "w jednej chwili"
Podczas jego strzelania nasz ruch jest
niemożliwy!!
Przyjąłem zasadę że najpierw określamy pola
do których chcemy strzelić (po kliknięciu w
danym polu pokaże się "X" i przycisk zostanie
kliknięty - można cofać zaznaczenia do
momentu postawienia ostatniego "X"), 
następnie salwa jest weryfikowana:
 - "pudło" - niebieskie morze
 - trafiony - szary okręt
 - trafiony zatopiony - czerwony okręt.
Na razie tyle. Następny wpis będzie już
objaśniał jak to wszystko działa :-)
Ciekawych zapraszam do lekturki - wkrótce.
ta strona miałaby setki wierszy gdyby pisać wszystko linia pod linią dlatego opis poszczególnych zadań realizowanych przez program
opiszę na podstronach. Ciekawych zapraszam. :-)
xlStatki UserForm_Initialize
   Na podstronie opiszę..
   - typ vOkrent i informacje jakie będzie musiał zawierać
   - zdefiniowanie tablicy Okrętów. Różnorodność ze względu na ilość masztów i typ (ustawienie) okrętu.
   - możliwość i zasady definiowania nowych jednostek (ustawień)
   - umożliwienie użytkownikowi wybór spośród dostępnych typów jednostek. Ze względu na ilość masztów jak i możliwość
     "przekręcenia" -zmiany typu okrętu
xlStatki clsPlanszaEvents
   - ustawienie okrętów na planszy zgodnie z zasadami ustawienia statków. Zdarzenia objTB_MouseMove i objTB_MouseDown dla
     ToggleButton'ów tworzonych programowo. Nadawanie i czyszczenie odpowiedniego koloru jak i ustawienie jednostki na wyzna-
     czonym i dostępnym miejscu.
   - niedopuszczenie do ustawienia większej ilości jednostek o danej ilości masztów niż wyznaczono.
xlStatki Wizualizacja wybranego okrętu
xlStatki Start
   - utworzenie plansz
   - losowanie ustawienia statków komputera
xlStatki clsTBCopmEvents - Strzelamy w planszę komputera.
   - oddanie salwy określonej ilości strzałów, której ilość będzie uzależniona od wielkości floty jak nam na danym moment pozostała.
   - strzelanie. Sprawdzenie skutków strzelania: Nietrafiony, Trafiony niezatopiony, Trafiony Zatopiony.
xlStatki modGraKompa
   - gra komputera. Salwa, sprawdzenie, reakcja. 
   - uzależnienie ilości strzelań losowych i z "tablicy podejrzanych" w zależności od poziomu trudności