Ruchomy Avatar na UserForm'ie i LinkLabel   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
     Dziś może mało ambitny temat ale jako ciekawostka   
może się komuś spodoba. :-)  
Zadanie wygląda tak:  
 - na UserForm'ie umieścić ruchomego Avatara   LinkLabel Control
(Windows Forms)
 - z Labela zrobić symulację LinkLabel  
 
 
 
 
 
 
 
                                        Avatar  
 - Na Toolbox'ie PPM (Prawy Przycsk Myszy) /   
Additional Controls / Szukamy: Microsoft Web Browser / zaznaczmy i Klimany OK..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolkę wstawiamy na UserForm i dostosowujemy jej wielkość do wielkości Awatara  
W kodzie userforma:  
 
 
Private Sub UserForm_Activate()  
    With Me.WebBrowser1  
        .Navigate "http://www.excelforum.pl/images/avatars/205752546481065d24cd89.gif"  
        Do  
            DoEvents  
        Loop Until .ReadyState = READYSTATE_COMPLETE  
        .Document.parentWindow.scrollto 10, 15
 
        .Document.body.Scroll = "no"  
    End With  
End Sub  
 
                                            LinkLabel  
 
To zwykły label jedynie kursor "nad nim" trochu zmienimy.  
    Klikamy na nasz label i w oknie Properties ustawiamy właściwości  
 - MousePointer na 99-fmMousePointerCustom  
 - MouseIcon -> [...] / wskazujemy plik z kursorem  
 
Jeszcze tylko:  
 
Private Sub Label1_Click()  
    ThisWorkbook.FollowHyperlink _  
            "http://www.apocotenexcel.pl"  
End Sub  
   
I zadanie wykonane. :-)   Plik z przykładem:
  ufgif.zip