Sortowanie bąbelkowe tablicy 2D Horizontal po wielu wierszach.   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
   Prawdą jest że przydało mi się to dopiero raz ale jednak. Procedur sortujących to ja się już upisałem.. Ho ho.. Jednak ta jest inna   mój art. na ExcelPerfect.pl
tablica ma być sortowana ale nie po wybranej kolumnie/kolumnach a względem danego wiersza/wierszy tabeli.   Algorytmy Sortujące
Jak może wyglądać taka procedura..  
 
 
 
Public Sub SortowanieBabelkowe2D_H(tabl, ParamArray nrWiersza() As Variant)  
    Dim nr As Variant  
    Dim xMax As Long, yMax As Integer, jTbl As Integer  
    Dim i As Long, j As Long, a As Long  
    Dim Temp  
      
    xMax = UBound(tabl, 1): yMax = UBound(tabl, 2)  
    For Each nr In nrWiersza  
        a = 2  
        For i = 2 To yMax  
            For j = yMax To a Step -1  
                If tabl(nr, j - 1) > tabl(nr, j) Then  
                    For jTbl = 1 To xMax  
                        Temp = tabl(jTbl, j - 1)  
                        tabl(jTbl, j - 1) = tabl(jTbl, j)  
                        tabl(jTbl, j) = Temp  
                    Next  
                End If  
            Next  
            a = a + 1  
        Next  
    Next  
End Sub