Uruchomienie strony internetowej na określonej przeglądarce   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
    Samo uruchomienie strony internetowej przez VBA nie jest trudne. Wystarczy metoda FollowHyperlink obiektu Thisworkbook. Np.:  
 
Sub Start()  
    'FollowHyperlink Method [Excel 2003 VBA Language Reference]  
    'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa195736(v=office.11).aspx  
 
    ThisWorkbook.FollowHyperlink Address:="http://www.excelforum.pl", _  
                                 NewWindow:=True  
 
End Sub  
 
i działa :-) Jednak strona zostaje otwarta w InternetExplorer'ze a nasze zadanie to wyświetlenie danej strony internetowej na ściśle  
określonej przeglądarce. Wykorzystamy do tego funkcję VBA.Shell.  
Składnia wygląda następująco: ścieżka do pliku exe przeglądarki " -url http:" i adres strony  
     Najłatwiej ścieżkę do pliku exe przeglądarki określić ze skrótu którym sięposługujemy do jej włączania - poprzez:  
PPM na ikonę skrótu / Właściwości / element docelowy  
u mnie dla GooGle chrome ścieżka ta to:   
"C:\Documents and Settings\tkuchta\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe"  
i śmiało możnaby ją zapisać do stałej i wykorzystać do stworzenia komendy dl f.Shell jednak adres ten jest uzależniny od wersji sys.  
Windows lub choćby od nazwy zalogowanego użytkownika. Żeby poradzić sobie z tym problemem ścieżkę do: Ustawienia lokalne\  
Dane aplikacji zalogowanego użytkownika określimy funkcją MyPath_Shell. Reszta tj: Google\Chrome\Application\chrome.exe   Funkcja MyPath_Shell
jest stałą a zatem procedura odpalenia określonej strony internetowej na Google Chrome może wyglądać następująco:  
 
 
Option Explicit  
 
Const ssfLOCALAPPDATA = &H1C  
 
Function MyPath_Shell(defConst As Variant) As String  
     Dim objShell As Object  
       
     Set objShell = CreateObject("Shell.Application")  
     MyPath_Shell = objShell.Namespace(defConst).Self.Path  
     Set objShell = Nothing  
 End Function  
 
Sub Start()  
    Dim strDaneAppPath As String  
    strDaneAppPath = MyPath_Shell(ssfLOCALAPPDATA)  
     
    Const strChromePath As String = "\Google\Chrome\Application\chrome.exe"  
    Const strURL As String = "www.excelforum.pl"  
 
    Shell strDaneAppPath & strChromePath & " -url http:" & strURL, vbMaximizedFocus  
End Sub