Shell           strona główna:
A po co ten Excel ;-)
   
Dział Shell będzie przeznaczony dla procedur wykorzystujących rózne obiekty, metody, funkcje Shell. Zgrupowane tu wedłu obiektu z jakiego pochodzą.
Omówione tu będą przykłady wykorzystujące: Wscript.Shell, Shell.Application, VBA.Shell
WScript.Shell
Plik / Aplikacja odpalana ze skrótu klawiaturowego z poziomu folderu.
Metoda Run obiektu WScript.Shell i jej arg. bWaitOnReturn
Shell.Application
Funkcja BrowseForFolderName_Shell
Funkcja MyPath_Shell
VBA.Shell
Uruchomienie strony internetowej na określonej przeglądarce