inne..           strona główna:
A po co ten Excel ;-)
   
Zmiana właściwości pliku DSOFile.dll
Funkcja EVAL
Szybkie wyszukiwanie plików za pomocą Windows Search.
Zapis tablicy do pliku txt
4'ry sposoby kopiowania plików
Jak zrobić swoją stronę internetową.
Export danych z Excela do pliku PLI MultiCash
Ruchomy Avatar na UserForm'ie i LinkLabel
Import z Tabeli w Pliku Word'a
Wykorzystanie PDFCreator'a w Excelu
Kopiowanie katalogu wraz z plikami i podkatalogami.
Import z nietypowych plików tekstowych (*.mst) umożliwiającą porównywanie danych.
Komunikacja Excela z urządzeniem zewnętrznym przez port szeregowy
Zmiana wielkości zdjęć w folderze "Automatyzując" MsPaint'a
Export danych z Excela do pliku PLA (przelewy zagraniczne) MultiCash i iPKO biznes
Kodowanie danych - base64
Czy obrazy są takie same? MD5
xlLifeHack - zapamiętanie koloru farb.
Wysyłka pliku xml do Ministerstwa Finansów na przykładzie pit-37.
Uwaga na wirusy w makrach !!! Przykład wirusa w pliku (docm) word z makrami.. 
Struktura logiczna deklaracji VAT7(18) od lipca. eDeklaracje z Excela do xml.
Wykorzystanie innych środowisk programistycznego do tworzenia
dodatków, bibliotek, kontrolek, innych... na potrzeby Excela lub po prostu nauki, która w perspektywie może się przydać do najrówniejszych celów... "Wiedzy nigdy dość" :-)
VB6 - Kalendarz OCX
VB6 - ActiveX DLL clsUDF
VC++6  - "C++ vs VB" w przykładowych funkcjach.
VC++6 - "8x8 kółko i krzyżyk" cpp :D
BascomAVR EvB4.3 v4 ATMega32 - zliczanie kliknięć przycisków S1 - S4
BascomAVR EvB4.3 v4 ATMega32 - program odliczający od zadanego czasu w dół co 1s
vbs - Porządkowanie zdjęć na foldery wg daty wykonania zdjęcia
vbs - Monitorowanie zdarzeń systemowych.
vbs - Praktyczne zastosowanie monitorowania zdarzeń systemowych.
vbs - Wykorzystania monitorowania zdarzeń plików (WMI: CIM_DataFile) w VBA 
vbs - Własny program w menu kontekstowym plików - "Wyślij do…"
js - Funkcje UDF w Arkuszach kalkulacyjnych Google
Import danych z Arkuszy Kaluklacyjnych Google.
Google API dot. Google SpreadSheets i interpretacja zwracaych przez Query.setResponse wyników.
js i UserForm na WebBrowser
Część poświęcona Makrom Excela4.0. Funkcje te można nadal wykorzystywać w Excelu przez
fakt Zachowanie kompatybilności z wcześniejszymi wersjami programu Excel. Jednak pomalutku funkcje te odchodzą w zapomnienie wypierane przez VBA a może czasem szkoda.
O.Dokumencie 50 64 i 65
Get.Cell - O.KOMÓRCE
GetValue i odczyt wartości z określonego zakresu w każdym z plików xls w danym folderze.