InternerExplorer Application     strona główna:
A po co ten Excel ;-)
   
Znajdą się tutaj procedury wykorzystujące Automatyzacię Internet Explorera do pobierania danych do Excela.
Funkcja Tłumacz
Excel i Google Maps
Dane z tabeli HTML do tablicy
IsInternetConnected i Ipnr
Google Charts: Visualization - GeoChart: Markers Example w EXCELU :-)
Google Charts: Visualization - Map w EXCELU :-)
JSON (JavaScript Object Notation) na usługach Excela
Google API - XML Output Formats i xPath :-)
Połączenie możliwości obiektów Microsoft.xmlHTTP i MSXML2.DOMDocument do importu wybornych danych z plików xml umieszczonych w sieci - na przykładzie kursów walut NBP.
Przykład importu danych ze stron internetowych za pomocą obiektów:
MSXML2.xmlHTTP ; MSXML.DOMDocument ; HtmlFile i WinHttp.WinHttpRequest
Funkcja InsertPictureFromHTTP - funkcja zwracająca do komórki obraz pochodzący z Internetu. 
Druga wersja funkcji importującej Tabelę HTML do tablicy oraz
przykłady importu danym z Arkusza Google Spreadsheets wykorzystujące Query Language
Przykłady wykorzystania funkcji InsertPictureFromHTTP: kody kreskowe, QR.
Przykład importu danych z tabeli HTML ze stronki wymagającej logowania. Z wykorzystaniem: WinHttp.WinHttpRequest oraz InternetExplorer.Application
Przykład Candlestick Chart Googla z danych giełdowych pochodzących z archiwum stooq.pl wyświetlany na domyślnej przeglądarce.