Scripting.Runtime       strona główna:
A po co ten Excel ;-)
   
Procedury oparte o bibliotekę Scripting.Runtime a więc:
Scripting.FileSystemObject: dostęp do plików, folderów, dysków.. ich właściwości; tworzenie plików
Scripting.Dictionary
Zmiana atrybutu pliku
Scripting.Drives
Sortowanie zdjęć po dacie ostatniej modyfikacji (VBA i js)
Zapis tablicy do pliku txt poprzez metodę OpenTextFile (FSO)
Rekurencyjne odczytywanie nazw plików w folderze i jego pod folderach.