Excel VBA         strona główna:
A po co ten Excel ;-)
   
Lista Sprawdzania Poprawności z danych opartych o zakres nieciągły
Zakres danych do Tabeli Przestawnej większy niż 65536 wierszy
Filtr Zaawansowany i VBA
Przeliczenie arkusza po zmianie formatowania komórki
Symulowanie RefEdit
Funkcja SortowanieBabelkowe2D
Funkcja DanePodWarunkiem
Definiowanie zawartosci zakresu poza tablicą
Funkcja Transponuj2
Sortowanie bąbelkowe tablicy 2D Horizontal po wielu wierszach.
NETWORKDAYS tablicowo
Losowanie zestawu niepowtarzalnych liczb z zadanego zakresu
ADR.POŚR i zakresy zdefiniowane
Tworzenie wspólnej procedury dla grupy jednorodnych kontrolek w Arkuszu.
Funkcja Złącz.Teksty z zachowaniem formatowania źródłowego odwołań.
Zabawa z wykresami:
Prezentacja rozrzutu wartości na podstawie danych na wykresie punktowym.
(min Excel 2010) Pozycja Excel.Point na wykresie oraz własciwości PlotArea.Inside*** Wykresu
Własny wykres do porównywania zagregowanych danych.
(min Excel 2010) Symulowanie "Słupków błędów" na wykresie.
Przesuwanie punktów wykresu liniowego za pomocą myszy.. po mojemu ;-)