ciekawostki z sieci         strona główna:
A po co ten Excel ;-)
   
Mam taki pliczek txt w pracy. Znajdują się w nim linki do najróżniejszych źródeł wiedzy z podziałem na działy.
Zamiast szukać po raz n-ty czegoś w sieci można zerknąć tu i już mamy link jak na talerzu :-)
Daily Dose of Excel
Embedding Excel Web App objects in your web page
Declaring API functions in 64 bit Office
Reading the internet (Microsoft.XMLHTTP)
ADO
How To Use ADO with Excel Data from Visual Basic or VBA
Przykładowy program ExcelADO pokazuje, jak odczytywać i zapisywać dane w skoroszytach programu Excel przy użyciu modelu obiektów ADO
How To Use ADOX with Excel Data from Visual Basic or VBA
Błąd: Podczas występuje przeciek pamięci kwerendy otwartego arkusza programu Excel przy użyciu obiektów ActiveX Data Objects (ADO)
How To Transfer Data from ADO Data Source to Excel with ADO
Create Excel file using ADOX 
Inicjowanie sterownika źródła danych tekstowych (shema.ini)
API
AllAPI.net - Your #1 source for using API-functions in Visual Basic!
Sample Code API Usage Cross-Reference
598 Visual Basic Windows API Functions in 55 Category
Windows CMD
An A-Z Index of the Windows CMD command line
Windows CMD FOR Parameters
An A-Z Index of Windows VBScript commands (WSH) 
Open filePath For XXXX as #nr
Sekwencyjne pliki danych
File access functions in VBA
Using binary file access 
Scripting Runtime 
File access with Microsoft Scripting Runtime 
Excel 4.0
Funkcje makr programu Excel 4.0
The GetValue Function
Macrofun.exe File Available on Online Services
Excel 2007 / 2010
Funkcje programu Office Excel 2007, które nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel
User-Defined Function Argument Descriptions In Excel 2010
Access
Creating an AutoNumber field from code
Queries: Return database object names
Rozwiązywanie problemów z poziomem zabezpieczeń i ostrzeżeniami dotyczącymi zabezpieczeń makr
objFolder.GetDetailsOf  Creating A List of MP3 Files
Custom Excel Formulas - User Defined Functions
Week Numbers In Excel
How to call Excel functions from within Access 2000
Using Excel Functions from within Access
Visual Basic Editor
XL97: How to Display a UserForm Whose Name Is in a Variable
Application events 
Early Binding vs. Late Binding
Creating A COM Add In
Passing Variables By Reference And By Value
Using The Clipboard In VBA
Sending mail from Excel with CDO
Download of MZ-Tools 3.0 for Visual Basic 6.0, 5.0 and VBA
Testing Key States
HTML Tags / Codes / Web Page Design 
Quick HTML Reference