ADO  ActiveX Date Object       strona główna:
A po co ten Excel ;-)
   
ADO i Excel (xls, xlsx, xlsm, xlsb)
   
Funkcja XLSConnectionString
SELECT na jednym zakresie
Modyfikowanie danych w zamkniętym pliku Excela
Zapytania SELECT na otwartyn skoroszycie
LEFT JOIN na trzech zakresach
Funkcja SelectFromXls_ADO zwracająca dane z plików Excela przez ADO sykorzystując składnie SQL
ADO, ADOX i Bazy danych Access (mdb, accdb)
ADOX i MDB
ADOX. Odczyt nazw tabel w bazie danych.
ADOX. Utworzenie w mdb kwerendy parametrycznej i import danych korzystając z takiej kwerendy
ADO i pliki tekstowe (txt, csv)
Import danych z pliku TXT ADO
Złączenia na plikach TXT ADO
Zapis tablicy do pliku txt o wskazanym kodowaniu
ADO i inne 
Excel i MySQL
ADO i pliki dbf.
Rozszerzenie możliwości Tabeli Przestawnej poprzez Microsoft Query lub budowanie Pivota na Recordset'cie ADO