JPK_EWP - struktura JPK dla ryczałtu ewidencyjnego.   strona główna:
A po co ten Excel ;-)
 
  wersja demo:
  JPK_EWP_tk_3x.zip
 
 
 
  <--- fragmenty artykułu.
  JPK_EWP, czyli Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów
 
 
 
 
 
 
Ryczałt ewidencyjny to jeden z najprostszych sposobów opodatkowania. Podatnik wybierający ten rodzaj opodatkowania ma   https://www.mf.gov.pl
naprawdę niewiele pracy księgowej :-) prowadzić Ewidencję Przychodu lub poinformować co miesiąc biuro obrachunkowe   Schemat_JPK_EWP_v1-0.pdf
o wysokości obrotów w danej kategorii na potrzeby wyliczenia wysokości zaliczki na podatek - i tyle :-)   Broszura informacyjna dot. struktury JPK_EWP.pdf
Wprowadzony od 1 lipca JPK dla tych przedsiębiorców tak naprawdę nie dokłada im zasadniczo pracy - ciągle jest to wypełnianie  
Ewidencji Przychodów. Jednak dostarczenie tych danych w wymagalnej postaci jest już trochu bardziej skomplikowane.  
 
Dlatego powstał program do takiej Ewidencji Przychodów, który umożliwia stworzenie pliku xml zgodnego ze strukturą JPK_EWP  
opublikowaną na stronkach MF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy podać:  
 - dane firmy: pola żółte - wymagalne  
 - kod Urzędu Skarbowego któremu podlega podatnik  
 - w polach niebieskich podać rok i miesiąc za który tworzymy Ewidencję Przychodu.  
 - w wierszach poniżej nagłówków tabeli Ewidencji dane których ona wymaga tj.:  
    - Lp.  
    - Daty wpisu (dzisiejsza)
 
    - Daty uzyskania przychodu  
    - nr dowodu (nr faktury lub raportu dobowego z kasy fiskalnej)  
    - kwoty dochodu w poszczególnych kategoriach przychodów.  
    - K_12 (pole opcjonalne)  
 
 
 
 
 
 
Klikamy na przycisk "Twórz JPK"…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I na podanej ścieżce znajdziemy plik:  
 
 
 
 
 
 
 
 
GOTOWE :-)