A po co ten Excel ;-)                  
Nazywam się Tomek Kuchta tkuchta1 i jestem autorem tej stronki
na co dzień można mnie znaleźć na forum www.excelforum.pl gdzie od 20 czerwca 2008 roku pełnię zaszczytną funkcję moderatora i experta.
Strona ta jest poświęcona przykładom najróżniejszych zadań jakie można realizować w Excelu, które uważam za ciekawe i które leżą w moim archiwum i "się kurzą" a mogłyby służyć innym. To też chciałby się nimi podzielić, co trzeba poszerzyć i dodatkowo opisać, wskazać miejsca gdzie można temat zgłębić. Mam nadzieję że choć część będzie dla kogoś inspiracją lub pomoże mu w codziennej pracy lub choćby poszerzy jego wiedzę w tematyce VBA i możliwości jakie drzemią w tej z pozoru prostej aplikacji.
     Zapraszam do lekturki. kalendarium moje Statystyki ciekawostki w sieci
                       
  Excel VBA     ADO  ActiveX Datebase Object  
       
  dział poświęcony programowaniu na obiektach Excela     procedury i funkcję umożliwiające pracę na danych zewnętrznych,
podstawy SQL i jego zastosowanie na potrzeby Excela
 
       
       
                       
                       
  Reg.Exp     Scripting Runtime  
       
  Wykorzystanie w Excelu wyrażeń regularnych poprzez
oprogramowanie obiektu VBScript.RegExp
Składnia, metody, przykłady :-)
    Programowanie z wykorzystaniem obiektów:
 Scripting.FileSystemObject, Scripting.Dictionary
praca na plikach, folderach, ich właściwościach itd., inne podejście do kolekcji
 
       
       
                       
                       
  Shell     Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility 5.3   
       
  Ciekawostki oparte o bibliotekę Microsoft Shell Controls And Automation
ale również możliwości funkcji VBA.Shell wykorzystane na potrzeby Exela i VBA.
    automatyzacja samego Edytora VB.
Dostęp programowy do obiektu VBIDE.VBProject i jego podobiektów
 
       
       
                       
                       
  InternerExplorer Application     xlGry    
       
  Funkcje i procedury działające w oparciu o dane z Internetu.
Oprogramowanie obiektów: SHDocVw.InternetExplorer
oraz
MSHTML.HTMLDocument
    moje gry ;-)  
       
       
                       
                       
  Windows Common Controls 6.0     inne  
       
  przykłady wykorzystania kontrolek z plików Mscomctl.ocx i Comctl32.ocx:
a więc: ListView, TreeView, ImageComboBox, ImageList, ToolBar
    przeróżności bez kategorii  
       
       
                       
                       
  API     xlSklep  
       
  przykłady wykorzystania Application Programming Interface (API) do realizacji, zdawałoby się nieraz, "niewykonalnych" zadań w VBA.     Sklepik z gotowymi programami napisanymi w Excelu.