Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy: A.Zp-24-5a/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-03-01
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-03-01
Odpowiedź na pytania 2019-03-06
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-15
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/19.

Zaproszenie do składania ofert 2019-02-07
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-02-07
Odpowiedź na pytania 2019-02-12
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-02-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-02-27

 

Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa 2 analizatorów z dostawą odczynników

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe       i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości 13 500 rocznie. Znak postępowania A.ZP-24-4/19

Zaproszenie do składania ofert 23-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa bronchofiberoskopu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego bronchofiberoskopu, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-3/19

Zaproszenie do składania ofert 17-01-2019
Pytania i odpowiedzi 21-01-2019
Pytania i odpowiedzi 22-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Usługi transportu sanitarnego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego, karetką sanitarną typu „P”,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-1/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-01-02
Odpowiedź na pytania 2019-01-07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-01-11

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika i butli.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A. ZP. 24-15/2018.

Zaproszenie do składania ofert 30-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-11-2018
Unieważnienie postępowania 10-12-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14a/18

Zaproszenie do składania ofert 20-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 20-11-2018
Pytania i odpowiedzi 23-11-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-12-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP. 24.11a/18

Zaproszenie do składania ofert 15-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 15-11-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-11-2018
Print Friendly, PDF & Email