Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11a/20.

Zaproszenie do składania ofert 12-06-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1i 2 w wersji edytowalnej 12-06-2020
Odpowiedź na pytania 18-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 i 3. 24-06-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11/20.

Zaproszenie do składania ofert 15-05-2020
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej nr 1 i 2 15-05-2020
Odpowiedź na pytania 21-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-06-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-5a/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-04-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w formie edytowalnej 03-04-2020
Odpowiedź na pytania 09-04-2020
Modyfikacja – dot. zmiana terminu składania ofert 09-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 1,3,4 i 6 23-04-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 2 i 5 23-04-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 4 27-04-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów opatrunkowych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-4a/20

Zaproszenie do składania ofert 04-03-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 04-03-2020
Odpowiedź na pytania 06-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-03-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-03-2020
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 03-03-2020
Odpowiedź na pytania 09-03-2020
Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert 09-03-2020
Zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet nr 2 w wersji edytowalnej 09-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01-04-2020
Informacja o unieważnieniu 01-04-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów opatrunków.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-4/20.

Zaproszenie do składania ofert 20-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 20-02-2020
Odpowiedź na pytania 25-02-2020
Informacja o wyborze oferty (pakiet nr 2) i nieważnieniu postępowania (pakiet nr 1) 04-03-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw.krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak postępowania A.ZP-24-2a/20.

Zaproszenie do składania ofert 19-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 19-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-03-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa kolumny endoskopowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej (rok produkcji 2020)  kolumny endoskopowej, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-3/20

Zaproszenie do składania ofert 04-02-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w formie edytowalnej 04-02-2020
Odpowiedź na pytania 10-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-02-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw. krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych. Znak postępowania A.ZP-24-2/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-02-2020
Załączniki do zaproszenie nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 03-02-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 12-02-2020
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-1/20

Zaproszenie do składania ofert 14-01-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-01-2020
Odpowiedź na pytania 20-01-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-01-2020
Print Friendly, PDF & Email