Usługi transportu sanitarnego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego, karetką sanitarną typu „P”,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-1/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-01-02
Odpowiedź na pytania 2019-01-07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-01-11

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika i butli.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A. ZP. 24-15/2018.

Zaproszenie do składania ofert 30-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-11-2018
Unieważnienie postępowania 10-12-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14a/18

Zaproszenie do składania ofert 20-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 20-11-2018
Pytania i odpowiedzi 23-11-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-12-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP. 24.11a/18

Zaproszenie do składania ofert 15-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 15-11-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-11-2018
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14/18

Zaproszenie do składania ofert 09-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 09-11-2018
Odpowiedź na pytania 14-11-2018
Informacja o unieważnieniu 19-11-2018
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-24-13a/18

Zaproszenie do składania ofert 09-11-2018
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 09-11-2018
informacja o wyborze oferty najkorzystniej pakiet nr 1 i o unieważnieniu pakiet nr 2 19-11-2018
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-24-13/18

Zaproszenie do składania ofert                                                                        29-10-2018

Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej                                         29-10-2018

Pytania i odpowiedzi                                                                                           02-11-2018

Informacja o wyborze oferty pakiety: 1,2 i unieważnieniu pakiety:3,4   09-11-2018

Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatora i sukcesywną dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora i sukcesywna dostawa odczynników wraz z kompletem materiałów kontrolnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu koagulologii na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-12/18

Zaproszenie do składania ofert 24-10-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1,2 i w wersji edytowalnej 24-10-2018
Odpowiedź na pytania 24-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06-11-2018
Print Friendly, PDF & Email