Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-5/21

Zaproszenie do składania ofert 01-07-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 01-07-2021
Odpowiedź na pytania Internet 06-07-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1-7 15-07-2021
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-4/21.

Zaproszenie do składania ofert 26-04-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 26-04-2021
Odpowiedź na pytania 29-04-2021
Informacja o wyborze oferty Pakiet nr 1-10 21-05-2021
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa gazów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania A.ZP-24-3/21.

Zaproszenie do składania ofert 19-04-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 19-04-2021
Odpowiedź na pytania 22-04-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-04-2021
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-2/21

Zaproszenie do składania ofert 2021-03-11
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-03-11
Odpowiedź na pytania 2021-03-15
UWAGA! Modyfikacja 2021-03-17
Zmodyfikowane zaproszenie do składania ofert 2021-03-17
Odpowiedź na pytania (2) 2021-03-17
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-03-25
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatorów

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak sprawy A.ZP-24-1/21

Zaproszenie do składania ofert 2021-03-10
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-03-10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-03-18
Print Friendly, PDF & Email