PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB TARCZYCY I RAKA PŁUC OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM

„PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB  TARCZYCY I RAKA PŁUC OSÓB ZAMELDOWANYCH
NA POBYT STAŁY W ZAKOPANEM”
 
Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Zakopane zameldowanych  na pobyt stały na bezpłatne badania chorób tarczycy i badania chorób płuc.
 
Powyższe badania  będzie wykonywał  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej  w  Zakopanem.
 
W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy będą wykonywane badania USG tarczycy, oznaczenie poziomu  TSH w surowicy krwi, biopsje cienkoigłowe tarczycy oraz konsultacje lekarskie z wydaniem zaleceń dalszego postepowania  dla pacjenta i lekarza POZ.
 
Program wczesnego wykrywania raka płuc polega na konsultacjach przez lekarza pulmonologa lub torakochirurga i wykonaniu przesiewowego  badanianiskodawkowej tomografii komputerowej  płuc oraz konsultacje lekarskie z wydaniem zaleceń dalszego  postępowania  dla pacjenta i lekarza POZ.
Program jest dostępny dla osób w wieku 50-70 lat z co najmniej 20-letnim wywiadem palenia tytoniu aktualnie lub w przeszłości.
 
Czas trwania programu:   30.04.2018 – 30.11.2018 r.
 
Obowiązuje rejestracja:
 
telefoniczna: 
nr tel.  18 20 150 45   wew.  133
nr kom. 607 941 190
poniedziałek, wtorek,  środa, piątek  w godzinach 1300 – 1500
 
rejestracja  osobiście:  Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane:
czwartek w godz. 1500-1700

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania:A.ZP-24-11/17


zaproszenie do składania ofert 24-07-2017
załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 24-07-2017
zmiana treści zaproszenia -pakiet nr 3 26-07-2017
Pytania i odpowiedzi 27-07-2017
Pytania i odpowiedzi 2 28-07-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej            04-08-2017

Dostawa materiałów medycznych – opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych – opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-18/17


Ogłoszenie o zamówieniu 12-07-2017
SIWZ 12-07-2017
Załączniki do SIWZ wersja edytowalna 12-07-2017
Modyfikacje SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Odwołania
Informacja z otwarcia ofert  20-07-2017
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  08-08-2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  16-08-2017

 

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-12a/17


Ogłoszenie o zamówieniu 13-06-2017
SIWZ 13-06-2017
Załączniki do SIWZ wersja edytowalna 13-06-2017
Modyfikacje SIWZ
Pytania i odpowiedzi 20-06-2017
Odwołania
Informacja z otwarcia ofert 27-06-2017
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  06-07-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  13-07-2017