Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej, w podziale na dwa pakiety .

Postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika Zamawiającego: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków.

 

INFORMACJA przetarg energia     26-07-2017

 

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania: A.ZP-271-19/17


 Ogłoszenie o zamówieniu  18-07-2017
 SIWZ  18-07-2017
 Zał do siwz w wersji edytowalnej  18-07-2017
 Pytania i odpowiedzi  24-07-2017
Zmiana treści siwz  24-07-2017
 Informacja z otwarcia ofert  27-07-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  08-08-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  17-08-2017