Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-15/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 27-07-2020
SIWZ 27-07-2020
Zał. do siwz w wersji edytowalnej 27-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 03-08-2020
informacja z otwarcia ofert 07-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-08-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-08-2020

 

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-14/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 13-07-2020
SIWZ 13-07-2020
ZAŁACZNIKI DO SIWZ w wersji edytowalnej 13-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 17-07-2020
Informacja z otwarcia ofert 24-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07-08-2020

 

Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-9/20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: de9ca1b9-f8ca-427e-a0dc-c1a6d6d6c838

Ogłoszenie o zamówieniu 12-05-2020
SIWZ 12-05-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 12-05-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 12-05-2020
Wyjaśnienia treści siwz 26-05-2020
Zmiana treści siwz 26-05-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-05-2020
Zmiana treści siwz 28-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 15-06-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety nr 4,8,10,11,13 19-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety nr 1,2,3,5,6,7,9,12,14,15 15-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28-07-2020

 

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-2/20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 33fa0b5d-462c-4b8c-b2d7-63f72114e09b

Ogłoszenie o zamówieniu 08-04-2020
SIWZ 08-04-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 08-04-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 08-04-2020
Wyjaśnienia treści siwz 23-04-2020
Zmiana treści siwz 23-04-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-04-2020
Zmiana treści siwz 28-04-2020
Informacja z otwarcia ofert 12-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 1 i 3 04-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 2 09-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia aktualizacja/sprostowanie

01-07-2020

10-07-2020

Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-6/20

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 192ab7fb-7426-4d5e-87a3-d0aaeac04629

Ogłoszenie o zamówieniu 20-03-2020
SIWZ 20-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 20-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 30-03-2020
Zmiana treści siwz 30-03-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30-03-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 30-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety nr 2,3,4,6,7,12,13,17,18,19,20,21,30 29-04-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety nr 1,5,8,9,10,11,14,15,16,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 29-04-2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19-05-2020

 

Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu, ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach, powierzchnia klatek schodowych ok. 530 m²) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi.A.ZP-271-4b/20

Ogłoszenie o zamówieniu 13-03-2020
SIWZ 13-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 13-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 19-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 27-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-03-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07-04-2020

 

Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu, ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach, powierzchnia klatek schodowych ok. 530 m²) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi. Znak postępowania: A.ZP-271-4a/20

 

Ogłoszenie o zamówieniu 03-03-2020
SIWZ 03-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 03-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 06-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 11-03-2020
Informacja o unieważnieniu postępowaniu 12-03-2020
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 18-03-2020

 

Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu i ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi.Znak postępowania: A.ZP-271-4/20

Ogłoszenie o zamówieniu 21-02-2020
SIWZ 21-02-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-02-2020
Wyjaśnienia treści siwz 26-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 02-03-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 02-03-2020
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania 04-03-2020

 

Dostawa stanowisk monitorowania i centrali monitorującej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowych 5 szt. stanowisk monitorowania oraz 1 sztuki centrali monitorującej, rok produkcji 2020, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-3/20

Ogłoszenie o zamówieniu 17-02-2020
SIWZ 17-02-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 26-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-03-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-03-2020

 

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-22/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy         02-01-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                        02-01-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia               21-01-2020