Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu, ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach, powierzchnia klatek schodowych ok. 530 m²) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi.A.ZP-271-4b/20

Ogłoszenie o zamówieniu 13-03-2020
SIWZ 13-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 13-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 19-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 27-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-03-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07-04-2020

 

Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu, ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach, powierzchnia klatek schodowych ok. 530 m²) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi. Znak postępowania: A.ZP-271-4a/20

 

Ogłoszenie o zamówieniu 03-03-2020
SIWZ 03-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 03-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 06-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 11-03-2020
Informacja o unieważnieniu postępowaniu 12-03-2020
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 18-03-2020

 

Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu i ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi.Znak postępowania: A.ZP-271-4/20

Ogłoszenie o zamówieniu 21-02-2020
SIWZ 21-02-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-02-2020
Wyjaśnienia treści siwz 26-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 02-03-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 02-03-2020
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania 04-03-2020

 

Dostawa stanowisk monitorowania i centrali monitorującej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowych 5 szt. stanowisk monitorowania oraz 1 sztuki centrali monitorującej, rok produkcji 2020, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-3/20

Ogłoszenie o zamówieniu 17-02-2020
SIWZ 17-02-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 26-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-03-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-03-2020

 

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-22/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy         02-01-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                        02-01-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia               21-01-2020

Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-21/19

Ogłoszenie o zamówieniu 18-12-2019
SIWZ 18-12-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 18-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 23-12-2019
zmiana treści siwz 23-12-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 23-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 24-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 31-12-2019
zmiana treści siwz 02-01-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02-01-2020
Informacja z otwarcia ofert 09-01-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety: 2,4,5,6,7,11,12,16,17,19,21,22,23,24 28-01-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety 1,3,8,9,10,13,14,15,18,20, 20a,24a 31-01-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13-02-2020

 

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-20b/19

Ogloszenie o zamówieniu 13-12-2019
SIWZ 13-12-2019
zał. nr 1 do siwz 13-12-2019
Zał nr 2-5 do siwz w wersji edytowalnej 13-12-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 23-12-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 24-12-2019

 

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego, karetką sanitarną typu „P”,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-18/19

Zaproszenie do składania ofert                    09-12-2019

Odpowiedź na pytania 12-12-2019
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-12-2019

 

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-20a/19

Ogłoszenie o zamówieniu 03-12-2019
SIWZ 03-12-2019
zał. nr 1 do siwz 03-12-2019
Zał nr 2-5 do siwz w wersji edytowalnej 03-12-2019
Informacja o unieważnieniu postępowaniu 12-12-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 13-12-2019

 

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-20/19

 

Ogłoszenie o zamówieniu 25-11-2019
SIWZ 25-11-2019
zał. nr 1 do siwz 25-11-2019
Zał nr 2-5 do siwz w wersji edytowalnej 25-11-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 03-12-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04-12-2019