Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, z dopuszczeniem ofert częściowych.Znak postępowania:A.ZP-271-27/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 29-12-2020
SIWZ 29-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 29-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 11-01-2021
Informacja z otwarcia ofert 14-01-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-02-2021
Informacja o unieważnieniu pakiety nr 2,4,5,7,9,11,12,13,14,15,16 24-02-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11-03-2021

 

Dostawa zestawów komputerowych, modernizacja stacji roboczych oraz dostawa UTM

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

1)  dostawa 30 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych do części medycznej na potrzeby szpitala,

2) dostawa 60 szt. dysków twardych SSD i  60 sztuk (bądź zestawów) pamięci RAM do modernizacji stacji roboczych posiadanych przez szpital oraz

3) dostawa, instalacja i uruchomienia 1 szt. klastra bezpieczeństwa UTM oraz przeszkolenie 2 pracowników (informatyków) Zamawiającego z dostarczonego rozwiązania

na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-26/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 21-12-2020
SIWZ 21-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 29-12-2020
Zmiana treści siwz 29-12-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-01-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22-01-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-02-2021

Dostawa mobilnego aparatu RTG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego cyfrowego, mobilnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych, rok produkcji nie starszy niż 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-25/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 18-12-2020
SIWZ 18-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 18-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 31-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-01-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20-01-2021

 

Sprzątanie budynku szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o łącznej pow. ok.5600 m² (z czego 307m stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze i ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz Poradni specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Ks. Stolarczyka 12 w Zakopanem o powierzchni 84,77 m2 jak również usługi w zakresie: gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Znak postępowania: A.ZP-271-19a/20

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 25-11-2020
SIWZ 25-11-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 25-11-2020
Zmiana treści siwz 26-11-2020
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 26-11-2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 09-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 10-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 30-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-02-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-02-2021

 

Dostawa bronchoskopu, bronchofiberoskopów, wideolaryngoskopów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego bronchoskopu, bronchofiberoskopów – 2 szt. oraz wideolaryngoskopów z wyposażeniem, rok produkcji 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-24/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 23-11-2020
SIWZ 23-11-2020
Zał. 1-5 do siwz w wersji edytowalnej 23-11-2020
Zmiana treści siwz 27-11-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 27-11-2020
Wyjaśnienia treści siwz 01-12-2020
Zmiana treści siwz 01-12-2020
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu 01-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-12-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-12-2020

Zakup oprogramowania typu HIS na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie nowego oprogramowania typu HIS oraz oprogramowania bazodanowego (silnika) niezbędnego do jego działania, migracja danych z używanego przez Zamawiającego oprogramowania typu HIS (Optimed firmy Comarch Healthcare SA), integracja z działającym u Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów poprzez standard HL7 CDA oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i przeszkolenie pracowników. Znak postępowania: A.ZP-271-16/20

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 23-10-2020
SIWZ 23-10-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 23-10-2020
Informacja o wniesionym odwołaniu 03-11-2020
Kopia odwołania 03-11-2020
Wyjaśnienia treści siwz 17-11-2020
Sprostowanie pytanie nr 169 18-11-2020
Zmiana tresci siwz 19-11-2020
zał nr 1 i 2 b do siwz po zmianie w wersji edytowalnej 19-11-2020
Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 19-11-2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 24-11-2020
Wyjaśnienia treści siwz 02-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 09-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-12-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24-02-2021

Sprzątanie budynku szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o łącznej pow. ok.5600 m² (z czego 307m stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze i ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz Poradni specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Ks. Stolarczyka 12 w Zakopanem o powierzchni 84,77 m2 jak również usługi w zakresie: gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Znak postępowania: A.ZP-271-19/20

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 13-10-2020
SIWZ 13-10-2020
Zał. nr 6-12 do siwz w wersji edytowalnej 13-10-2020
Wyjaśnienia treści siwz 29-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 13-11-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 13-11-2020
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania 30-11-2020

 

Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowanie: A.ZP.271-18a/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 09-10-2020
SIWZ 09-10-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 09-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 19-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30-10-2020

 

 

Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia 220 zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Znak postępowania: A.ZP-271-18/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 17-09-2020
SIWZ 17-09-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-09-2020
Informacja z otwarcia ofert 28-09-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -pakiet nr 1 i 3 05-10-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiet nr 2 05-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13-10-2020

 

Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-szpitala-specjalistycznego-chorob-pluc-odrodzenie-im-klary-jelskiej-w-zakopanem-numer-referencyjny-siwz-nr-134-2020-n-zakopane/