Dostawa łóżek wzmożonego dozoru, materacy przeciwodleżynowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowych 9 szt. łóżek wzmożonego nadzoru ( w tym jedno z wagą) oraz 9 szt. materacy przeciwodleżynowych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-18/19

Ogłoszenie o zamówieniu 15-10-2019
SIWZ 15-10-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 15-10-2019
Wyjaśnienia treści siwz 18-10-2019
Zmiana treści siwz 18-10-2019

 

Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-17/19

Ogłoszenie o zamówieniu 16-09-2019
SIWZ 16-09-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 16-09-2019
Informacja z otwarcia ofert 24-09-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10-10-2019

 

Sukcesywna dostawa ładunków do staplerów oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-15/19

Ogłoszenie o zamówieniu 03-09-2019
SIWZ 03-09-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 03-09-2019
Informacja z otwarcia ofert 12-09-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25-09-2019

 

Dostawa wyposażenia sterylizatorni

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń, rok produkcji 2019 r. na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-14/19

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: b32714a8-ffb9-45d9-a358-8f9976426146

Ogłoszenie o zamówieniu 27-08-2019
SIWZ 27-08-2019
ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 27-08-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 27-08-2019
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 27-08-2019
Wyjaśnienia treści siwz 13-09-2019
Zmiana treści siwz 13-09-2019
Informacja z otwarcia ofert 27-09-2019

 

 

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.A.ZP-24-10/19

Zaproszenie do składania ofert               19-07-2019

Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej  19-07-2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-07-2019

 

Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania : A.ZP-271-11/19

Ogłoszenie o zamówieniu 08-07-2019
SIWZ 08-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 08-07-2019
Wyjaśnienia treści siwz 12-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 16-07-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26-07-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-08-2019

 

Usługi pralnicze

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-10/19

Ogłoszenie o zamówieniu 01-07-2019
SIWZ 01-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 01-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 09-07-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-07-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22-07-2019

 

Dostawa dwóch bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7a/19

Zaproszenie do składania ofert 31-05-2019
Odpowiedź na pytania 05-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-06-2019

Przebudowa sieci kanalizacji i remont stropu zewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz przyłącza wodociągowego, a także remont stropu zewnętrznego nad pomieszczeniem piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową i wykonaniem klap oddymiających wraz z instalacją na istniejących klatkach wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-9/19

Ogłoszenie o zamówieniu 27-05-2019
SIWZ 27-05-2019
zał. nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia 27-05-2019
Zał 2-8 do siwz w wersji edytowalnej 27-05-2019
Zmiana treści siwz – przedmiar robót 06-06-2019
Zmodyfikowany przedmiar robót 06-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 12-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 21-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-07-2019

 

Dostawa bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7/19

Zaproszenie do składania ofert                                02-05-2019

Informacja o unieważnieniu postępowania          17-05-2019