Dostawa bronchofiberoskopu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego bronchofiberoskopu, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-3/19

Zaproszenie do składania ofert 17-01-2019
Pytania i odpowiedzi 21-01-2019
Pytania i odpowiedzi 22-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019

 

Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-24-13a/18

Zaproszenie do składania ofert 09-11-2018
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 09-11-2018
informacja o wyborze oferty najkorzystniej pakiet nr 1 i o unieważnieniu pakiet nr 2 19-11-2018

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-24-13/18

Zaproszenie do składania ofert                                                                        29-10-2018

Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej                                         29-10-2018

Pytania i odpowiedzi                                                                                           02-11-2018

Informacja o wyborze oferty pakiety: 1,2 i unieważnieniu pakiety:3,4   09-11-2018

Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj.: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej w ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2A i 2B do SIWZ – Formularz szczegółowe warunki zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Numer referencyjny: 1/2018

INFORMACJA o ogłoszeniu                             03-10-2018

Dostawa videobronchofiberoskopów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego videobronchofiberoskopu ultracienkiego z sondą radialną oraz videobronchofiberskopu – zestawu, rok produkcji 2018 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-16/18

Ogłoszenie o zamówieniu 27-09-2018
SIWZ 27-09-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 27-09-2018
Wyjaśnienia treści siwz 02-10-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 04-10-2018
Zmiana treści siwz 04-10-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04-10-2018
Informacja z otwarcia z ofert 09-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-10-2018

 

Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-14/18

Ogłoszenie o zamówieniu 18-09-2018
SIWZ 18-09-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 18-09-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-09-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 08-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-10-2018

 

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12b/18

Ogłoszenie o zamówieniu 24-08-2018
SIWZ 24-08-2018
Załączniki nr 6-13 do siwz w wersji edytowalnej 24-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 04-09-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-09-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-09-2018

 

Sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak  postępowania: A.ZP-271-13/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-08-2018
SIWZ 16-08-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 16-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 22-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-08-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-09-2018