Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-8/23

Zaproszenie do składania ofert 25-05-2023
Załączniki 1 i 2 w wersji edytowalnej 25-05-2023
Odpowiedzi na pytania 31-05-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 31-05-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 01-06-2023
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych 14-06-2023
Print Friendly, PDF & Email