Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”.

Znak sprawy: A.ZP-24-6/23

Zaproszenie do składania ofert 06-04-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 06-04-2023
Odpowiedzi na pytania 12-04-2023
Modyfikacja treści zaproszenia 12-04-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-04-2023
Print Friendly, PDF & Email