Dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów tzw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości
15 000 rocznie.

Znak sprawy: A.ZP-24-4/23

Zaproszenie do składania ofert 06-03-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 06-03-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-03-2023
Print Friendly, PDF & Email