Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-1/23

Zaproszenie do składania ofert 09-01-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 09-01-2023
Odpowiedzi na pytania 13-01-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet nr 1, 2 i 3 18-01-2023
Print Friendly, PDF & Email