Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-26/12

Zaproszenie do składania ofert 20-12-2022
Załączniki 1,2,3 w wersji edytowalnej 20-12-2022
Odpowiedzi na pytania 23-12-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04-01-2023
Print Friendly, PDF & Email